Náš příběh

Malá Jóga je projekt, který vznikl z iniciativy MUDr. Anety Sládkové Králové z kliniky Rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol a Hanky Luhanové, ředitelky České asociace dětské jógy (cadj.cz). Cílem Malé Jógy je zajistit onkologicky nemocným dětem z celé České republiky vhodnou pohybovou aktivitu pod vedením zkušených lektorů, a to v období léčby a bezprostředně po ní, jako prevenci ztráty fyzické kondice a pohybových komplikací.

Cvičení probíhá v domácím prostředí. Lektoři dětské jógy dojíždějí za dětmi domů. Tím dochází k významné redukci rizika infekce a také odpadá zátěž spojená s dojížděním. Projekt Malá Jóga zajišťuje školení a další vzdělávání lektorů, zprostředkovává lekce jógy pro děti s onkologickým onemocněním, zajišťuje finance pro chod spolku, na výplaty lektorů a pomůcky pro děti a také zvyšuje informovanost odborné i laické veřejnosti.

Dětská jóga

Komplexní cvičení, které pomáhá rozvíjet nejen fyzickou kondici a svalovou sílu, ale také koordinaci, stabilitu a smyslové vnímání. Je prospěšné dechovým, trávicím a vylučovacím funkcím organismu. Cvičení vychází z klasické jógy a je přizpůsobené věku a schopnostem dítěte. Probíhá formou her, cviky napodobují zvířata (zajíc, kočka, pes), rostliny (strom, květina) a předměty kolem nás (stůl, židle).