Jak začít cvičit

  1. Kontaktujte nás přes ošetřujícího lékaře či fyzioterapeuta nebo na info@malajoga.com.
    Kontaktní osobou je MUDr. Aneta Sládková Králová.
  2. Ke cvičení budete potřebovat souhlas ošetřujícího onkologa a vyšetření rehabilitačním lékařem či fyzioterapeutem FN Motol, které vám po domluvě pomůžeme zajistit.
  3. Vybereme vám vhodného lektora z místa vašeho bydliště a předáme mu na vás kontakt.
  4. Vyzkoušíte si první lekci nezávazně a zdarma.
  5. Pokud budete chtít ve cvičení pokračovat, uhradíte částku 1000 Kč na účet Malé jógy, z.s., č.ú. 115-3082700257/0100. Z této částky se odečítá 100 Kč za každou lekci (10 lekcí). Zbytek odměny pro lektora je hrazen z projektu Malá jóga.
  6. Nabízíme vám 10 lekcí. Doporučená frekvence cvičení je 1–2× týdně. Záleží na individuální domluvě.
  7. Lekce trvá 30–60 minut v závislosti na věku a fyzické kondici dítěte. Součástí lekce je i relaxace.
  8. Děti dostávají pomůcky ke cvičení v hodnotě 1000 Kč. Pomůcky si děti vybírají ve spolupráci s lektorem a rodiči.

Jakým dětem je cvičení určeno?

Malá Jóga zajišťuje cvičení dětem s onkologickým onemocněním z celé České republiky, a to v průběhu akutní i udržovací fáze léčby a bezprostředně po ní. Je určená i dětem s komplikacemi spojenými s léčbou (polyneuropatie, myopatie, osteoporóza, skolióza, vadné držení těla, zažívací obtíže, dechové obtíže… a další). Podmínkou cvičení je ošetřujícím lékařem povolená přiměřená fyzická aktivita a vstupní vyšetření rehabilitačním lékařem FN Motol. Malá Jóga pomáhá také dětem s chronickým onemocněním, které neumožňuje pohybovou aktivitu v kolektivu.

Jak cvičení probíhá?

Lektor dochází dle domluvy za dítětem domů.

Kde malá Jóga pomáhá?

Po celé České republice.

Jak dlouho lekce trvá?

30–60 minut. V závisloti na věku a fyzické kondici dítěte. Součástí cvičení je i relaxace.

Kdo je lektorem Malé Jógy?

Lektoři Malé Jógy jsou absolventy školení dětské jógy u České asociace dětské jógy, následně proškoleni v problematice onkologicky léčených dětí ve spolupráci s klinikou rehabilitace a klinikou hematoonkologie FN Motol.