Pro sponzory

Děkujeme za váš zájem nás finančně podpořit. Díky vám budeme moct plnit naše poslání – školit další lektory a propojovat je s onkologicky nemocnými dětmi v místě jejich bydliště. I vy můžete být součástí jejich příběhu…

Kontakt pro individuální i firemní dárce

MUDr. Aneta Sládková Králová
+420 602 628 515
info@malajoga.com

Bankovní spojení: 115-3082700257/0100

Individuální dárcovství

Finanční dar nám můžete poskytnout jednorázově či pravidelně, kdy si stanovíte výši příspěvku, který zasíláte v určitých časových intervalech (např. jednou za měsíc) na bankovní účet Malé jógy.

Pravidelný či jednorázový dárce má vždy nárok na doklad o daru – darovací smlouvu. Rádi vám ji vystavíme, jakmile bude částka připsána na účet a poskytnete nám o sobě základní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště.

Pokud budete mít zájem, budeme vás informovat, na co konkrétně byly prostředky od vás využity.

Firemní dárcovství

V oblasti firemního dárcovství je naším cílem navázat s vámi dlouhodobý vztah založený na otevřené kominikaci, maximální efektivitě a transparentnosti použití vámi poskytnutých finančních prostředků.

Samozřejmostí je vystavení dokladu o daru – darovací smlouvy, na základě vámi poskytnutých údajů: název a právní forma společnosti, sídlo, IČ, jméno a příjmení zástupce.