Davídek

5 let, nádor očního nervu

Lektorka Drahomíra

 

Davídek je pětiletý chlapec, který se léčí v motolské nemocnici s nádorem očního nervu od srpna 2020. V listopadu 2021 jsem začala s Davídkem 1x týdně cvičit.

Od jara 2021 se u Davídka začala projevovat neuropatie a objevila se chůze po špičkách. Snížila se jeho obratnost a cit v rukou a nohou, s čímž souvisí malá obratnost a menší síla dolních končetin. Davídek bývá unavenější, ale jeho psychomotorický vývoj probíhá v pořádku.

Davídek navštěvuje nepravidelně mateřskou školku. Doma jsem se vídala s jeho maminkou a mladším bratrem, se kterými jsme společné cvičení vyzkoušeli jen na první lekci.

Když jsem sestavovala své lekce pro Davídka, vzhledem k neuropatii jsem se chtěla zaměřit na posílení dolních končetin a celkovou kondici chodidel. Po prvních lekcích jsem zjistila, že to nebude jen o cvičení. Davídek byl zpočátku velice neklidný a pozornost udržel jen chvilinku. Náš rituál se zaváděl pozvolna.

Davídek o věcech přemýšlí a otevřeně komunikuje. Má velice bohatou slovní zásobu. Chvíli trvalo, než jsem poznala, že je to i jeho úniková cesta.  Byl to balanc na hranici toho, co je záměr lekce, co by chtěl Davídek a co je skutečná únava. Často si chtěl jen povídat, nebo si s něčím hrát. Velice potřebnou se stala improvizace a plná taška různých pomůcek. Časem se mi podařilo najít zdravý střed tak, aby ho činnosti bavily a zároveň byly i léčivé pro tělo a ducha.

Davídek je nápaditý, měl příležitost si několik cviků vymyslet, třeba různé modely dopravních prostředků. Překvapivě dokáže cviky napodobit i z grafiky na kartičce podle číslic. Pokusil se několikrát zacvičit celou sestavu zajíc – kočka – pes. Pamatuje si část Pozdravu slunci i říkanku s motýlkem, oblíbil si cvik zajíček, žába, lvíček.

Ve svých lekcích používám kvalitní esenciální oleje. Překvapilo mne, jak Davídka zaujaly voňavé oleje a s jakou soustředěnou pozorností pracuje s pipetou. Vytvořil si s pomocí svou vlastní podpůrnou esenci. Vůně jsme používaly při dechových cvičeních a nácviku nádechu nosem. Po pravdě jsem nečekala, že bude tak vnímavý a klidný v „Dýchánkách“ (technika dechové abecedy). Napodobuje spontánně můj pohyb ruky ukazující rychlost výdechu. Pamatuje si spolehlivě některá velká tiskací písmena a vnímá jejich zvukové rozdíly. Dokáže vydechovat písmenka svého křestního jména.

Nakonec jsme zvládli i Pozdrav Slunci, závěrečný jógový pozdrav „óm“ a úklid pomůcek.

Davídek se seznámil se způsoby masáže svých chodidel, která má velice citlivá na dotek.

 

Co mne dále překvapilo? Jak se Davídek dokáže zklidnit při relaxaci, vyslechnout krátký příběh.

A co pomáhalo Davídkovi? Myška jogýnka. S její pomocí dokáže překlenout počáteční nechuť k aktivitě. Ona je ta, která si chce povídat a naslouchá, nebo se její hadrové končetiny protahují, napodobuje, dělá legraci, umí relaxovat…

Davídek potřebuje citlivou dopomoc k nasměrování těkavé pozornosti a podporu v prožitku laskavého přístupu se svému tělu. Potřebuje se cítit, naučit se přijímat a vhodným způsobem vyjadřovat v bezpečí své pocity.